Wybierając materiał budowlany, weź pod uwagę klasę reakcji na ogień

Bezpieczeństwo ludzi to parametr, który od lat zwraca baczną uwagę projektantów i musi stanowić priorytet każdego przedsięwzięcia budowlanego. Nic dziwnego, że klasyfikacja reakcji na ogień to jedno z podstawowych kryteriów wyboru materiału użytego w trakcie projektowania i wykonania fasad wentylowanych z płyt wielkoformatowych. A1, najwyższą z możliwych klas, osiągnął Scalamid.

„Niepalność” to potocznie używane określenie używane w kontekście materiałów nieprzyczyniających się do rozprzestrzeniania pożaru wewnątrz i na zewnątrz budynku. We wnętrzach najważniejszym czynnikiem jest czas, pozwalający (dzięki zastosowaniu odpowiednich materiałów) bezpiecznie opuścić ludziom budynek. W przypadku fasad, wspomniana “niepalność” dotyczy kwestii, czy pożar będzie atakował w pionie, zajmując kolejne kondygnacje. Określenie tej cechy wyrobu stanowi klasa reakcji na ogień tzw. Euroklasa A1, co znalazło odzwierciedlenie w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Państwa Unii Europejskiej określiły klasyfikację reakcji poszczególnych materiałów na ogień wspólnie, na podstawie opracowanej metodyki badań i oceny wyników. W Polsce reguły określa norma oznaczona PN-EN 13501-1. Najwyższa klasa podstawowa reakcji na ogień wyrobów budowlanych to A1. Idąc dalej z literami alfabetu, klasy B, C, D, E i F dotyczą materiałów coraz bardziej podatnych na ogień: niezapalnych, trudno zapalnych, łatwo zapalnych.

Warto również wziąć pod uwagę dwa dodatkowe parametry. Szybkość i ilość wytwarzania dymu w warunkach pożaru określają trzy poziomy:

  • s1 – niemal bez dymu,
  • s2 – średnia emisja dymu,
  • s3 – intensywna emisja dymu.

Jeśli chodzi o możliwość wytwarzania płonących kropli, odpadów, przez palący się wyrób, także rozróżniamy trzy parametry, dla odmiany jednak zaczynające się od zera:

  • d0 – brak płonących kropli,
  • d1 – niewiele płonących kropli/cząstek (podobne do iskier płonącego drewna),
  • d2 – wiele płonących kropli/cząstek (mogą powodować oparzenia skóry lub rozprzestrzeniać pożar).

Powyższe parametry nie są badane w przypadku osiągnięcia przez materiał najwyższej klasy – A1, która określa brak emisji dymu i kropli.

Źródło – Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB

Oceń ten artykuł